SOLUȚIONARE

Informații esențiale despre audiențe

Pentru soluționarea unei probleme, vă rugăm să vă adresați, cu prioritate compartimentului competent.

Dacă cererea dumneavoastră nu este soluționată sau răspunsul primit este nesatisfăcător, vă rugăm solicitați înscrierea în audiență la secretarul, viceprimarul sau primarul comunei.

Cererea de înscriere în audiență se găsește la Registratură (parter), sau poate fi descărcată din link-ul de mai jos.

Modalități de înscriere și acte necesare:

Cererile de înscriere în audiență la Prefect și Subprefect, se găsesc la sediul Primăriei Pojorîta. Pentru detalii și informaţii suplimentare puteţi consulta pagina Instituției Prefectului - Județul Suceava, la adresa www.prefecturasuceava.ro.

audiențe

Primar

Încarcă Ascunde

Acordă audienţe în următoarele probleme:

- impozite şi taxe
- buget local
- programe de dezvoltare
- libera iniţiativă
- ordinea şi liniştea publică
- petiţii
- domeniul public şi privat, patrimoniu
- investiţii
- conducerea administraţiei publice locale.

audiențe

Viceprimar

Încarcă Ascunde

Acordă audienţe în următoarele probleme:

- întreţinerea şi curăţenia comunei
- protecția mediului și gospodărirea apelor
- controlul depozitării deșeurilor
- decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari
- respectarea normelor urbanistice de disciplină în construcții
- situații de urgență.

audiențe

Secretar

Încarcă Ascunde

Acordă audienţe în următoarele probleme:

- juridic
- stare civilă
- autoritate tutelară şi asistenţă socială.