© Iliu Nicolae
ACTUALITATE

Licitație publică în data de 30 martie 2020

24.03.2020 -

Primăria comunei Pojorâta, județul Suceava, organizează în data de 30 martie 2020, ora 9:00, la sediul său, licitație publică pentru următoarele bunuri:

- Suprafața de 632 mp pășune, identificată cu numărul cadastral 34413;

- Suprafața de 128 mp curți construcții și 174 mp pășune, ce se identifică cu numărul cadastral 34402;

- Suprafața de 300 mp arabil, ce se identifică cu numărul cadastral 34404;

- Suprafața de 1880 mp curți construcții, ce se identifică cu numărul cadastral 34628;

- Suprafața de 305 mp curți construcții, 260 mp arabil și 164 mp pășune, ce se identifică cu numărul cadastral 34403;

- Suprafața de 227 mp fânaț, ce se identifică cu numărul cadastral 34630;

- Suprafața de 843 mp fânaț, ce se identifică cu numărul cadastral 34631;

- Suprafața de 184 mp curți construcții, ce se identifică cu numărul cadastral 34560;

- Suprafața de 118 mp fânaț, ce se identifică cu numărul cadastral 34551;

- Suprafața de 162 mp curți construcții și 389 mp pășune, ce se identifică cu numărul cadastral 34574;

- Suprafața de 1044 mp pășune-intravilan și 304 mp pășune-extravilan, ce se identifică cu numărul cadastral 34625;

- Suprafața de 1765 mp fânaț, ce se identifică cu numărul cadastral 34636.

Suprafețele mai sus menționate fac parte din domeniul privat al Comunei Pojorâta și sunt aprobate vânzării conform HCL nr. 119 din 10.12.2019, HCL nr. 3, 4, 5, 6, 7, 18, 21 din 10.01.2020, HCL nr. 19, 20, 22 din 07.02.2020 și OUG nr. 57/2019.

1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

1.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare scrisă ce se depune la sediul Primăriei comunei Pojorâta, str. Centru nr. 551, comuna Pojorâta, județul Suceava.

1.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Pojorâta, str. Centru nr. 551, comuna Pojorâta, județul Suceava.

1.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: nu este cazul

1.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.03.2020 ora 09.00.

2. Informaţii privind ofertele:

2.1 Data limită de depunere a ofertelor: 28.03.2020 ora 13.00.

2.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Pojorâta, str. Centru nr. 551, comuna Pojorâta, județul Suceava.

2.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

3. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.03.2020, ora 09.00, Primăria comunei Pojorâta, str. Centru nr. 551, comuna Pojorâta, județul Suceava.

actualitate

Documente

Documente atașate postării curente:

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.