© Constantin Ciofu
ACTUALITATE

Biserici și mănăstiri

Mănăstirile din această regiune sunt fără îndoială unele din cele mai frumoase şi totodată vestite aşezăminte de cult din lume. Păstrate şi restauratecu grijă de istorici şi artişti, aceste adevărate vestigii, în ciuda nenumăratelor cotropiri şi distrugeri, sunt până astăzi locuri de reculegere şimeditaţie. Frumuseţea lor este unică din punct de vedere arhitectonic şi a materialelor folosite, unele din ele fiind adevărate minuni ale ingeniozităţiişi simţului artistic.

Localitatea Pojorîta se mândreşte cu un edificiu bisericesc unic, Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae cu şapte turnuri ce a fost ridicată înanul 1901, fiind unicată arhitectonic în cadrul bisericilor săteşti din Bucovina. Deşi nu este înscrisă în Lista monumentelor din judeţul Suceava,reprezintă o raritate în România şi în Europa, datorită celor 7 turnuri (există doar 4 astfel de biserici în Europa).

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ este a doua biserică ortodoxă din comuna Pojorîta. Potrivit tradiţiei locului, hramul bisericii sesărbătoreşte, de câţiva ani încoace, în duminica după Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Pr. paroh Dumitru Beşliu este fiu al satului şi slujeşteîn localitatea natală din anul 1998. La arhitectura ansamblului parohial se observă contribuţia goticului, într-o interpretare locală, iese în evidenţăclopotniţa cu boderia în piatră, caracteritică stilului gotic.Parohia Pojorâta II a început ridicarea clopotniţei şi a unui centru social filantropic,cu spaţii bine delimitate ca utilizare şi dotare.


© Gabi Mireanu / Schitul vechi la mănăstriea Sf. Ioan Iacob

Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Corlăţeni se află în localitatea Pojorîta, din judeţul Suceava. Din localitatea Câmpulung Moldovenesc semerge spre Vatra Dornei, iar în localitatea Pojorîta se coteşte la stânga şi se merge până la mănăstire. Este o mănăstire cu obşte de monahi. Vecheabiserică este închinată Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ (5 august), iar noua biserică este închinată Sfintei Treimi (a doua zi după Rusalii). În bisericamănăstirii se află părticele din cinstitele Moaşte ale următorilor sfinţi: Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul, SfinţiiMucenici Prov, Tarah şi Andronic, Sfântul Mare Mucenic Procopie şi Sfinţii Mucenici ucişi în pustiul Hozeva. În biserică se află şi o icoană făcătoarede minuni cu Sfânta Ana, mama Maicii Domnului.

De asemenea, în Pojorîta mai sunt biserica Evanghelică, construită în anii 1909-1910, biserica romano-catolică, zidităîn anul 1805, Casa de Rugăciune a comunităţii creştine baptiste, dată în folosinţă în septembrie 1998. În anul 2002, în parohiaValea Putnei a început construcţia Bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril". Un an mai târziu, cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinţituluiPimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, au debutat lucrările la Centrul filantropic "Sfântul Vasile cel Mare", care a fost sfinţitîn luna octombrie a anului 2011.

Mănăstiri din împrejurimi:

Mănăstirea Rarău, aflată în satul Chiril, comuna Crucea, judeţul Suceava, este o mănăstire ortodoxă de călugări, ctitorită de către domnitorulPetru Rares, în anul 1538.

Mănăstirea se află pe Muntele Rarău, la aproximativ 25 de kilometri de aşezarea de la poalele acestuia. La Mănăstirea Rarău se poate ajunge din PiatraNeamţ sau Târgu Neamţ, trecând prin Poiana Teiului, Broşteni şi ajungând în satul Chiril. De la podul peste pârâul Chiril se urcă pe muntele Rarăupe un drum asfaltat aproape 4 kilometri, după care, din dreptul unei troiţe, se merge la pas, pe un drum neasfaltat (vara, pe timp însorit, se poateajunge cu maşina până la mănăstire), alţi 800 de metri.

O altă cale de acces este prin Vatra Dornei. De la autogara oraşului se poate lua autobuzul Dorna Arini - Chiril, după care drumul trebuie străbătut pejos. Un alt traseu, mult mai anevoios, este cel din Câmpulung Est, peste vârful Rarăului. Acesta este însă închis iarna, fiind greu accesibil chiarşi pe timp însorit.

De asemenea, la mănăstire se poate ajunge şi din Pojorâta, mergând pe drumul care duce spre Rarău, iar la intersecţia dintre Vîrful Rarău şi Chiril, semerge pe drumul spre Chiril, drumul fiind asfaltat.

Ctitorie a domnitorului Petru Rareş, Mănăstirea Rarău poate deveni adăpost şi loc de rugăciune pentru orice drumeţ care se încumetă să străbată piscuriledin zona Dornelor.

© Iliu Nicolae / Mănăstirea Sihăstria Rarăului

Mănăstirea Sihăstria Rarăului este situată pe str. Izvorul Alb, nr. 160, Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava .

Pornind din Câmpulung Moldovenesc în drum spre Pietrele Doamnei, călăuziţi de Izvorul Alb, se poate ajunge în minunata poiana a Sihăstriei Rarău, în prezentcu un număr de 20 de vieţuitori sfătuiţi pe calea mântuirii de Părintele Stareţ Protosinghel Haralambie. Documentele vremii atestă că la 1541, voievodulPetru Rareş, aflându-se în trecere pe aici cu domniţa Ruxandra şi încântat de farmecul peisajului, a hotărât să ctitorească lăcaş de rugăciune şi meditaţie,drept mulţumire adusă lui Dumnezeu, pentru victoria ce-o repurtase împotriva hoardelor năvălitoare ale tătarilor.

La ora actuală mănăstirea domină ca o bijuterie rară Poiana Sihăstriei. Aşezământul mai cuprinde 26 de chilii, iar pentru credincioşii care fac pelerinaje,în special duminicile şi sărbătorile de peste an, există posibilităţi de cazare cu destinaţie specială pentru credincioşi, cărora li se serveşte şimasa.

Programul religios şi duhovnicesc e inspirat de la Muntele Athos şi de la mănăstirile Frăsinei (Vâlcea) şi Sihăstria Neamţului. Zilnic se oficează SfântaLiturghie, vecernia şi slujba de la miezul nopţii, cu privegheri şi acatiste ce se impun în programul monastic.


© Gabi Mireanu / Mănăstirea Moldovița

Mănăstirea Moldoviţa, zidită în anul 1532 şi pictată în anul 1537, fiind unul din cele mai valoroase monumente de artă medievală româneascădin vremea lui Petru Rareş. Din anul 1993, Mănăstirea Moldoviţa face parte din patrimoniul UNESCO , fiind înscrisă în catalogul World Heritage-marilemonumente ale lumii, alături de late patru mănăstiri din Bucovina: Voroneţ, Arbore, Humor, Suceviţa, deoarece ele sunt unice prin pictura lor interioarăşi exterioară, cât şi prin arhitectura lor ce caracterizează epoca de glorie a Moldovei.

Mănăstirea Voroneţ, supranumită „Capela Sixtină a Estului”, este un complex monahal medieval construit în satul Voroneț, astăzi cartieral orașului Gura Humorului. Mănăstirea se află la 36 km de municipiul Suceava și la numai 4 km de centrul orașului Gura Humorului. Ea constituie unadintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel Mare (1457-1504).

Pictura interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ștefan cel Mare, anul 1496. În scenele din altar și din naos artistul a urmăritsă redea îndeosebi sensul teologal al imaginilor, realizând un ansamblu solemn, dar cu vădit caracter de monumentalitate. Pictura exterioară a Voronețului,datând din timpul domniei lui Petru Rareș, este realizată la un înalt nivel artistic, fiind socotită drept cel mai reușit ansamblu al artei feudalemoldovenești.

Figurile biblice din aceste fresce exterioare sunt apropiate de viață, însuflețite, firești. Frescele se disting prin coloritul lor viu, apropiat de celal naturii înconjurătoare și în care predomină verdele și albastrul, prin compoziția larg desfășurată a diferitelor scene.

© Gabi Mireanu / Mănăstirea Sucevița

Mănăstirea Suceviţa este o mănăstire din România, situată la 18 km de Rădăuți (județul Suceava), înscrisă pe lista patrimoniului culturalmondial UNESCO.

Construit în stilul arhitecturii moldovenești - îmbinare de elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilorbiserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari proporții, păstrează planul trilobat și stilul statornicit în epoca lui Ștefan cel Mare, cu pridvorulînchis. Arhitectura îmbină elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici din lemn din Moldova.

Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. A fostsupranumită „Ierusalimul Neamului Românesc” (Mihai Eminescu). Mănăstirea se află la 33 km nord-vest de orașul Rădăuți, în județul Suceava, în nordulMoldovei. Mănăstirea a fost un important centru cultural; aici s-au copiat manuscrise și au fost realizate miniaturi prețioase. Lăcașul deține un bogatmuzeu mănăstiresc, cu broderii, manuscrise, obiecte de cult, icoane etc.

De asemenea, se mai pot vizita următoarele biserici şi mănăstiri: mănăstirea Probota, din comuna Dolhasca, sat Probota, Mănăstirea Humor,din comuna Mănăstirea Humorului, Mănăstirea Slatina, din comuna Slatina, Mănăstirea Dragomirna din Mitocul Dragomirnei,Biserica Arbore, din comuna Arbore, Biserica Pătrăuţi din comuna Pătrăuţi, Mănăstirea Râşca, dincomuna Râşca.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.