© Iliu Nicolae
ACTUALITATE

Economie și societate

Cele mai importante 3 sectoare economice din comuna Pojorîta sunt:

  • Creșterea animalelor;
  • Exploatarea și prelucrarea lemnului;
  • Turismul.

În comuna Pojorâta sunt prezenți 77 agenți economici, dintre care: 80,52% sunt societăți cu răspundere limitată, 15,88% sunt întreprinderi individuale. Cei mai mulți agenți economici activează în domeniul comerțului (32,47%). Un procent de 18,18% se regăsesc în domeniul industriei prelucrătoare și 20,78% în domeniul hoteluri și restaurante.

Agenții economici din comună sunt în proporție de 84,4% microîntreprinderi, în proporție de 98,7% cu capital românesc.

Potențialul agricol al comunei Pojorâta este reprezentat ca în cazul tuturor așezărilor montane, de suprafețe mari de pășune și fânețe, care determină ca sector principal al agriculturii locale creșterea animalelor, tradițional al bovinelor. Cultura plantelor este de importanță secundară datorită suprafețelor mici de terenuri agricole fertile, cât și datorită condițiilor climatice locale, care nu favorizează decât cultura cartofului și restrâns, a legumelor pe parcele mici.

Demografie:

La începutul anului 2012, în comuna Pojorâta populația stabilită era de 3183 persoane, cu 2,61% mai multe față de anul 2009. De asemenea, numărul bărbaților a crescut cu 2,66% iar numărul femeilor cu 2,55%.

Numărul bărbaților reprezintă 49,57% din totalul populației, iar numărul femeilor reprezintă 50,42%.

Densitatea populației la 01.01.2013 era de 23 locuitori/km².

Populația comunei Pojorâta, în anul 2012, era împărțită astfel:

  • 99,21% români;
  • 0,55% rromi;
  • 0,28% germani.

În perioada 2010 – 2013, sporul natural a fost unul negativ, numărul născuților fiind mai mic decât al persoanelor decedate.

Din punctul de vedere al forței de muncă, populația comunei Pojorâta era la începutul anului 2013, împărțită astfel:

  • 527 persoane economic active;
  • 429 persoane ocupate în economie;
  • 98 șomeri.
ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.