© Gabi Mireanu
ACTUALITATE

Geografie

Așa cum drumețul din vechime se oprea în acest loc de popas apărat de străjerii de pe Muncel, călătorul zilelor noastre se oprește în fața unei priveliști impresionante: culmi împădurite, pajiști îmbrăcate cu generozitate în verde și fânețe înflorate vara, satul îmbrăcat în albul mirific, iarna.

Geograful Victor Tufescu este impresionat de frumusețea naturii și afirmă că Pojorîta ”este o zonă în care privirea turistului este ispitită caleidoscopic în toate părțile, fără a se sătura de această îmbinare surprinzătoare de forme și culori; dar nota dominantă a întregului o dau siluetele majestuoase ale celor doi munțișori legendari ”Adam și Eva”.

© Ovidiu Ștefeligă / Adam și Eva

Varietatea formelor de relief constituie nota unui pitoresc deosebit de atrăgător, Pojorîta ocupând o zonă cuprinsă între obcinile bucovinene (Feredeu, Mestecăniș, Arseneasa) și culmile Giumalăului și Rarăului.

Principalele formațiuni vegetale sunt pădurile – arborii de molid sunt cei mai puri și falnici din țară.

Comuna Pojorîta este una din cele mai noi stațiuni turistice de interes local din România și este subordonată administrativ județului Suceava și este situată pe cursul superior al râului Moldova, în partea vestică a județului la o distanță de 8 kilometri de orașul Câmpulung Moldovenesc și la 68 kilometri de municipiul de reședință de județ, orașul Suceava.

Perimetrul comunei este încadrat între 47º27’ şi 47º32’ latitudine nordică şi între 25º01’ şi 25º33’ latitudine estică.

Se învecinează la est cu oraşul Câmpulung Moldovenesc, la nord-est cu Sadova, la nord-vest cu Fundu Moldovei, la sud-vest cu Iacobeni şi la sud cu Dorna Arini şi oraşul Vatra Dornei. Comuna este aşezată într-un sector al marii axe de circulaţie transcarpatică, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Transilvania, cu un străvechi drum, cu posibilităţi mari de dezvoltare economică.

Din punct de vedere climatic, Pojorîta se încadrează în sectorul de climă al munților mijlocii, climă temperat continentală. Temperatura medie anuală este de 6º C. Poziția geografică a localității determină unele caracteristici climatice: desprimăvărarea întârzie circa 3 săptămâni față de locurile cu aceeași latitudine din Câmpia Moldovei. Cu același interval de timp își fac apariția mai timpurie și fenomenele de toamnă (brumă, căderea frunzelor). Urmarea este scurtarea anotimpului cald, care duce la împiedicarea creșterii unor plante de cultură și, deci, determină o suprafață agricolă mai redusă.

© Gabi Mireanu / Floare de colț (Edelweiss); în fundal Pietrele Doameni, Masivul Rarău

Căi de acces:

Cel mai apropiat oraș de Comuna Pojorîta este Municipiul Câmpulung Moldovenesc, situat la 7 km față de aceasta.

Transport rutier

Accesul rutier în comună este realizat prin drumuri comunale, dar și prin următoarele drumuri județene şi europene:

- E 85 – (Câmpulung Moldovenesc – Pojorîta - Vatra Dornei);

- DJ 175 A – (Pojorîta - Vf. Rarău).

Transport feroviar

În centrul Comunei se află gara POJORÎTA: Pojorîta – Câmpulung Moldovenesc 7 km.

Transport aerian

Cel mai apropiat punct de trafic aerian este aeroportul internațional ”Ștefan cel Mare”, localizat în Salcea, Suceava.

Distanța de la comuna Pojorîta până la aeroportul ”Ștefan cel Mare” este de 90 km.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.