© Iliu Nicolae
© Gabi Mireanu
© Iliu Nicolae
© Iliu Nicolae
© Iliu Nicolae
ACTUALITATE

Rezervații naturale

Rezervaţiile geologice şi geomorfologice sunt numeroase, conservându-se fosile şi roci, dar şi macro şi microforme de relief:

- Stâncile ruiniforme Pietrele Doamnei;

- Piatra Zimbrului, Piatra Buhei;

- Cheile Moara Dracului;

- Cheile Zugrenilor sau Cheile Bistriţei

Stâncile „Pietrele Doamnei” (“turnurile gotice”) - simbol al Rarăului, fără egal în toţi Carpaţii Româneşti, sunt aflate la altitudineade 1634 m, declarate monumente ale naturii în anul 1955.

Reprezintă, de fapt, o rezervaţie complex, în care sunt protejate prin lege rocile, fosilele, formele de relief, dar şi elementele floristice ca floareade colt, arginţica, papucul doamnei, bulbucii şi altele.

Codrul Secular Giumalău este o rezervaţie forestieră dominată de molid, cu exemplare în vârstă de până la 130 de ani, iar stratul ierbaceueste dominat de afin şi merişor, poienile sunt acoperite cu un covor floral alcătuit din degetăruţ, clopoţei, creţişoare, cinci degete, etc. Rezervațiaeste situată la altitudinea de 1230 – 1680 metri pe pante de 15 – 25 grade, fiind marcată la linia superioară în goluri de munte prin vârfurile Sapele(1.427 m), Ciungi (1.521 m), Stegele (1.630 m) și Giumalău (1.857 m), cel mai înalt vârf din județul Suceava.

O altă rezervaţie este Muncelul Pojorâta din satul Pojorîta. Rezervaţia forestieră Codrul Secular Slătioara se află peversantul estic al masivului Rarău şi este etajată între 800 m (localitatea Slătioara) şi 1320 m altitudine.

Rezervaţia Stratele cu Aptychus este situată pe Valea Moldovei, pe versantul de pe partea dreaptă a văii, la 2 km aval de comuna Pojorîta,în apropiere de gara feroviară Sadova. Suprafaţa este de aproximativ 1 hectar. Scopul pentru care a fost înfiinţată rezervaţia este de a menţine şide a păstra cele mai vechi sedimente cunoscute sub denumirile de “Stratele Pojorîta” sau “Stratele cu Aptychus”.

Clipele triasice sunt formaţiuni geologice foarte vechi şi importante prin diferitele specii de peşti, scoici şi amoniţi de origine marină încrustaţi înstâncile rămase ca martori ai unor mişcări tectonice şi ai vieţii din oceanele calde de altădata. Rezervaţia “Clipa de calcare triasice Pârâul Cailor”se găseşte pe raza comunei Fundu Moldovei, pârâul Cailor, afluent de stânga al Moldovei, pe un drum de exploatare.

Rezervaţia avifaunistică Obcina Feredeului, este cea mai mare arie protejată din judeţul Suceava şi se suprapune peste localităţile: Sadova,Câmpulung Moldovenesc, Pojorîta, Breaza, Moldoviţa, Vama, Vatra Moldoviţei, Ulma, Moldova Suliţa, Izvoarele Sucevei, Fundu Moldovei, Frumosu, Brodina,fiind construită pentru conservarea habitatelor unor păsări cum ar fi: viesparul, lerunca, cucuveaua încălţată sau minuniţa, huhurezul mare, cucuveauapitică sau ciuvica, ciocănitoarea de munte, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, muscarul mic, cârsteiul de câmp, muscarul gulerat.

ACCES RAPID

Opțiuni

Distribuie postarea sau revino la lista tuturor articolelor.