interes public

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile adoptate de către consiliului local sunt acte administrative adoptate în limitele competentelor legale prin care se crează, se modifică sau se sting raporturi de drept administrativ.

acces rapid

Opțiuni