interes public

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a Comunei Pojorâta

Informații privind indicatorii economici și sociali ai localității și activitatea aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

acces rapid

Opțiuni