ACCES RAPID

Informații despre taxele și impozitele locale

În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la plata impozitelor și taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul (plătitorul) indică un alt tip de obligație fiscală.

Puteți găsi mai multe informații utile despre plata taxelor și impozitelor locale în legăturile de mai jos:

TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

Taxele și impozitele locale pentru anul în curs

Taxele și impozitele locale au fost stabilite prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 100 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2018.